VREDNOTE
• medsebojno zaupanje in spoštovanje, ki sta temelj vsakega poslovnega sodelovanja in pogoj za njegov uspeh, • profesionalni odnos do ljudi in družbe, ki zagotavlja kakovost sodelovanja ter krepi osebno integriteto vseh vpletenih, • celovitost pristopa v vseh zadevah, ki je pogoj za učinkovite in gospodarne rešitve za celotno družbo, • strokovnost, temeljitost in zanesljivost, ki temeljijo na zanju pridobljenem tekom številnih usposabljanj ter osebnih karakteristikah, • tržna usmerjenost in inovativnost, ki izvirata iz managerskih izkušenj na konkurenčnih trgih ter dela s številnimi high-tech podjetji.
VREDNOTE
• medsebojno zaupanje in spoštovanje, ki sta temelj vsakega poslovnega sodelovanja in pogoj za njegov uspeh, • profesionalni odnos do ljudi in družbe, ki zagotavlja kakovost sodelovanja ter krepi osebno integriteto vseh vpletenih, • celovitost pristopa v vseh zadevah, ki je pogoj za učinkovite in gospodarne rešitve za celotno družbo, • strokovnost, temeljitost in zanesljivost, ki temeljijo na zanju pridobljenem tekom številnih usposabljanj ter osebnih karakteristikah, • tržna usmerjenost in inovativnost, ki izvirata iz managerskih izkušenj na konkurenčnih trgih ter dela s številnimi high-tech podjetji.