VIZIJA
Slovenija je končno postala integralni del evropske in svetovne gospodarske skupnosti. Tržni mehanizmi pozitivne selekcije so dobra podjetja naredili se uspešnejša, slaba in neprilagojena pa so dokončno izginila. Številna slovenska podjetja s svojimi proizvodi in storitvami pod lastno blagovno znamko uspešno konkurirajo tudi na tujih trgih. Uveljavljena srednje velika podjetja v privatni lasti, med njimi tudi gazele, ter hitro rastoča mlada podjetja, ki se šele uveljavljajo, so postala vzgled in središče celotne domače gospodarske skupnosti. Ta podjetja so temelj gospodarske uspešnosti in prepoznavnosti Slovenije v svetu. Uspešna slovenska podjetja se povezujejo med seboj ter z izbranimi partnerji na tujih trgih. Slovensko znanje postaja tudi sestavni del uspešnih produktov in rešitev mednarodno uspešnih družb.
VIZIJA
Slovenija je končno postala integralni del evropske in svetovne gospodarske skupnosti. Tržni mehanizmi pozitivne selekcije so dobra podjetja naredili se uspešnejša, slaba in neprilagojena pa so dokončno izginila. Številna slovenska podjetja s svojimi proizvodi in storitvami pod lastno blagovno znamko uspešno konkurirajo tudi na tujih trgih. Uveljavljena srednje velika podjetja v privatni lasti, med njimi tudi gazele, ter hitro rastoča mlada podjetja, ki se šele uveljavljajo, so postala vzgled in središče celotne domače gospodarske skupnosti. Ta podjetja so temelj gospodarske uspešnosti in prepoznavnosti Slovenije v svetu. Uspešna slovenska podjetja se povezujejo med seboj ter z izbranimi partnerji na tujih trgih. Slovensko znanje postaja tudi sestavni del uspešnih produktov in rešitev mednarodno uspešnih družb.