UVAJANJE ENOTRINEGA SISTEMA UPRAVLJANJA
Uprava družbe in njen nadzorni svet sta pri enotirnem sistemu upravljanja gospodarskih družbe združena v eno telo: Upravni odbor. Sestavljajo ga izvršni direktori, ki so v družbi zaposleni, ter zunanji, neizvršni direktorji. Enotirni sistem upravljanja ima glede na v Sloveniji najbolj razširjeni dvotirni sistem upravljanja številne prednosti. Najbolj očitna je skladnost interesov: vsi direktorji v Upravnem odboru si prizadevajo, da bi družbi šlo čim bolje. Upravni odbor se za razliko od nadzornih svetov srečuje bolj pogosto: na leto osem do desetkrat. Tako lahko fleksibilno reagira na zahteve trga in poslovanja. Posebej primeren je enotirni sistem upravljanja za družbe, kjer ustanovitelj postopoma izstopa iz operativnega poslovanja in pri tem prenaša odgovornosti na svojega naslednika ali na vodstveni tim. Z uvedbo enotirnega sistema upravljanja lahko ustanovitelj postane predsednik Upravnega odbora, medtem ko naslednik prevzame mesto glavnega izvršnega direktorja. Tako se lahko ustanovitelj razbremeni odgovornosti za operativno poslovanje družbe, istočasno pa ohrani nadzor in vpliv na strateške odločitve. Enotirni sistem upravljanja ima v angleško govorečih državah stoletje dolgo tradicijo. V Sloveniji je enotrini sistem upravljanja v zadnjih desetih letih vpeljala vrsta podjetij, kot prva pa družba Halcom d.d. iz Ljubljane (link na članek).
UVAJANJE ENOTRINEGA SISTEMA UPRAVLJANJA
Uprava družbe in njen nadzorni svet sta pri enotirnem sistemu upravljanja gospodarskih družbe združena v eno telo: Upravni odbor. Sestavljajo ga izvršni direktori, ki so v družbi zaposleni, ter zunanji, neizvršni direktorji. Enotirni sistem upravljanja ima glede na v Sloveniji najbolj razširjeni dvotirni sistem upravljanja številne prednosti. Najbolj očitna je skladnost interesov: vsi direktorji v Upravnem odboru si prizadevajo, da bi družbi šlo čim bolje. Upravni odbor se za razliko od nadzornih svetov srečuje bolj pogosto: na leto osem do desetkrat. Tako lahko fleksibilno reagira na zahteve trga in poslovanja. Posebej primeren je enotirni sistem upravljanja za družbe, kjer ustanovitelj postopoma izstopa iz operativnega poslovanja in pri tem prenaša odgovornosti na svojega naslednika ali na vodstveni tim. Z uvedbo enotirnega sistema upravljanja lahko ustanovitelj postane predsednik Upravnega odbora, medtem ko naslednik prevzame mesto glavnega izvršnega direktorja. Tako se lahko ustanovitelj razbremeni odgovornosti za operativno poslovanje družbe, istočasno pa ohrani nadzor in vpliv na strateške odločitve. Enotirni sistem upravljanja ima v angleško govorečih državah stoletje dolgo tradicijo. V Sloveniji je enotrini sistem upravljanja v zadnjih desetih letih vpeljala vrsta podjetij, kot prva pa družba Halcom d.d. iz Ljubljane (link na članek).
Uprava družbe in njen nadzorni svet sta pri enotirnem sistemu upravljanja gospodarskih družbe združena v eno telo: Upravni odbor. Sestavljajo ga izvršni direktori, ki so v družbi zaposleni, ter zunanji, neizvršni direktorji. Enotirni sistem upravljanja ima glede na v Sloveniji najbolj razširjeni dvotirni sistem upravljanja številne prednosti. Najbolj očitna je skladnost interesov: vsi direktorji v Upravnem odboru si prizadevajo, da bi družbi šlo čim bolje. Upravni odbor se za razliko od nadzornih svetov srečuje bolj pogosto: na leto osem do desetkrat. Tako lahko fleksibilno reagira na zahteve trga in poslovanja. Posebej primeren je enotirni sistem upravljanja za družbe, kjer ustanovitelj postopoma izstopa iz operativnega poslovanja in pri tem prenaša odgovornosti na svojega naslednika ali na vodstveni tim. Z uvedbo enotirnega sistema upravljanja lahko ustanovitelj postane predsednik Upravnega odbora, medtem ko naslednik prevzame mesto glavnega izvršnega direktorja. Tako se lahko ustanovitelj razbremeni odgovornosti za operativno poslovanje družbe, istočasno pa ohrani nadzor in vpliv na strateške odločitve. Enotirni sistem upravljanja ima v angleško govorečih državah stoletje dolgo tradicijo. V Sloveniji je enotrini sistem upravljanja v zadnjih desetih letih vpeljala vrsta podjetij, kot prva pa družba Halcom d.d. iz Ljubljane (link na članek).
UVAJANJE ENOTRINEGA SISTEMA UPRAVLJANJA