USPOSABLJANJE VODSTVENEGA TIMA
Ena od najgloblje zakoreninjenih paradigm modernega sveta je, da je uspeh podjetja predvsem odvisen od vizionarskega in v vseh ozirih sposobnega voditelja. Realnost pa kaže, da je vodenje družbe tako kompleksen in zahteven proces, da ga ni posameznika, ki bi v vsakem trenutku in v vseh podgledih vodil na najboljši možen način. Veliko bolj se je okrepilo spoznanje, da je za uspešno vodenje potreben tim posameznikov, ki se medseboj osebnostno in strokovno dopolnjujejo. TopLeaf programi za usposabljnaje vodstvenih kadrov in sodelavcev, temlječ na osnovah Adizes metodologije, se že celo vrsto let izvajajo v številnih državah, tudi v Sloveniji. Za vsako družbo se oblikuje program usposabljanja, prilagojen njenim konkretnim potrebam in posebnostim. Programe usposabljanja TopLeaf izvaja Dr. Mirko Mušič, edini uradno certificirani moderator za vodenje teh programov v zahodnem delu Evrope. Cilji programa usposabljanja so krepitev zmožnosti skupnega reševanja problemov, nadgrajevanje managerskih kompetenc posameznikov, osebnostna rast udeležencev ter krepitev medsebojnega zaupanja in spoštovanja.