IZVAJANJE FUNKCIJE NEIZVRSNEGA DIREKTORJA
Neizvršni direktorji delujejo znotraj Upravnega odbora, najvišjega organa družbe v enotirnem sistemu upravljanja delniških družb. Poleg neizvršnih direktorjev Upravni odbor sestavljajo še izvršni direktorji, ki so v družbi zaposleni. V tujini je običajno, da je število neizvrnih in izvršnih direktorjev v Upravnem odboru uravnovešeno. Predsednik Upravnega odbora je običajno neizvršni direktor. Neizvršni direktorji v delo Upravnega odbora prinašajo zunanji neobremenjen pogled in izkušnje iz drugih gospodarskih družb. Običajno eden izmed njih pripravlja seje Upravnega odbora ter oblikuje dnevni red. S tem zagotavlja, da se Upravni odbor posveča tudi dolgoročnim, strateško pomembnim temam in se ne »izgubi« samo v izzivih vsakodnevnega poslovanja. Posebno pomembno vlogo neizvršni direktorji igrajo pri nadziranju poslovanja družbe, izboru vodilnih kadrov, razvoju organizacijske strukture in oblikovanju sistema nagrajevanja.
IZVAJANJE FUNKCIJE NEIZVRSNEGA DIREKTORJA
Neizvršni direktorji delujejo znotraj Upravnega odbora, najvišjega organa družbe v enotirnem sistemu upravljanja delniških družb. Poleg neizvršnih direktorjev Upravni odbor sestavljajo še izvršni direktorji, ki so v družbi zaposleni. V tujini je običajno, da je število neizvrnih in izvršnih direktorjev v Upravnem odboru uravnovešeno. Predsednik Upravnega odbora je običajno neizvršni direktor. Neizvršni direktorji v delo Upravnega odbora prinašajo zunanji neobremenjen pogled in izkušnje iz drugih gospodarskih družb. Običajno eden izmed njih pripravlja seje Upravnega odbora ter oblikuje dnevni red. S tem zagotavlja, da se Upravni odbor posveča tudi dolgoročnim, strateško pomembnim temam in se ne »izgubi« samo v izzivih vsakodnevnega poslovanja. Posebno pomembno vlogo neizvršni direktorji igrajo pri nadziranju poslovanja družbe, izboru vodilnih kadrov, razvoju organizacijske strukture in oblikovanju sistema nagrajevanja.
Neizvršni direktorji delujejo znotraj Upravnega odbora, najvišjega organa družbe v enotirnem sistemu upravljanja delniških družb. Poleg neizvršnih direktorjev Upravni odbor sestavljajo še izvršni direktorji, ki so v družbi zaposleni. V tujini je običajno, da je število neizvrnih in izvršnih direktorjev v Upravnem odboru uravnovešeno. Predsednik Upravnega odbora je običajno neizvršni direktor. Neizvršni direktorji v delo Upravnega odbora prinašajo zunanji neobremenjen pogled in izkušnje iz drugih gospodarskih družb. Običajno eden izmed njih pripravlja seje Upravnega odbora ter oblikuje dnevni red. S tem zagotavlja, da se Upravni odbor posveča tudi dolgoročnim, strateško pomembnim temam in se ne »izgubi« samo v izzivih vsakodnevnega poslovanja. Posebno pomembno vlogo neizvršni direktorji igrajo pri nadziranju poslovanja družbe, izboru vodilnih kadrov, razvoju organizacijske strukture in oblikovanju sistema nagrajevanja.
IZVAJANJE FUNKCIJE NEIZVRSNEGA DIREKTORJA