PODJETJA SREDNJE VELIKOSTI
GGE d.o.o. ZAVAS d.o.o. Halcom d.d. Eschenbach GmbH PRODAPT Latakko Mladinska knjiga založba d.d. Paradine Inc. TIBCO Inc. BTC d.d. HandHeld Products Inc. IMOS Investicijske gradnje d.d. Istrabenz Plini d.o.o. LTG Unitech investicijske dobrine trgovina IT solutions potrošniški izdelki IT solutions trgovina mediji IT solutions IT solutions property management investicijske dobrine gradbeništvo infrastrukturne storitve dobavitelj avto industriji investicijske dobrine organizacijska transformacija številni različni projekti reševanje poslovnih izzivov identifikacija poslovnih izzivov pozicioniranje na trgu poprevzemna integracija identifikacija poslovnih izzivov CCS usposabljanje v prodaji strategija in poslovni načrt CCS usposabljanje v pordaji strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt startegija VC VC VC BC AI AI VC AI BK OP BK VC VC OP
Legenda: VC: projekti družbe Venture Consulting d.o.o. AI: projekti v okviru Adizes Institute, Santa Barbara, Kalifornija BC: projekti v okviru družbe Breitenstein Consulting GmbH BK: projekti v okviru družbe Bossworth and Kenney Inc. OP: projekti z ostalimi partnerji
PODJETJA SREDNJE VELIKOSTI
GGE d.o.o. ZAVAS d.o.o. Halcom d.d. Eschenbach GmbH PRODAPT Latakko Mladinska knjiga založba d.d. Paradine Inc. TIBCO Inc. BTC d.d. HandHeld Products Inc. IMOS Investicijske gradnje d.d. Istrabenz Plini d.o.o. LTG Unitech investicijske dobrine trgovina IT solutions potrošniški izdelki IT solutions trgovina mediji IT solutions IT solutions property management investicijske dobrine gradbeništvo infrastrukturne storitve dobavitelj avto industriji VC VC VC BC AI AI VC AI BK OP BK VC VC OP
GG. ZA. Ha. Es. Pr. La. Ml. Pa. TI. BT. Ha. IM. Is. LT. investicijske dobrine organizacijska transformacija številni različni projekti reševanje poslovnih izzivov identifikacija poslovnih izzivov pozicioniranje na trgu poprevzemna integracija identifikacija poslovnih izzivov CCS usposabljanje v prodaji strategija in poslovni načrt CCS usposabljanje v pordaji strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt startegija
Legenda: VC: projekti družbe Venture Consulting d.o.o. AI: projekti v okviru Adizes Institute, Santa Barbara, Kalifornija BC: projekti v okviru družbe Breitenstein Consulting GmbH BK: projekti v okviru družbe Bossworth and Kenney Inc. OP: projekti z ostalimi partnerji