SISTEMI VODENJA
Prej ali slej se vsakemu direktorju ali lastniku družbe postavi vprašanje, kako omogočiti boljši izkoristek potenciala svojih sodelavcev. Managerski koncepti so standardizirani in jih je razmeroma preprosto mogoče uporabiti v podjetjih v različnih panogah. Sistem vodenja pa zahteva individualno obravnavo: vsako podjetje ga morate razviti samo. Kaj spada v sistem vodenja? Začne se s tem, kako izbirati nove kadre ter kako poskrbeti za njihovo uvajanje v družbo. Nadaljuje se s sistemom določanja ciljev za posameznike in njihovega spremljanja. Kako izvajati letne razgovore ter poskrbeti za to, da to ni enkratni ponavljajujoči se dogodek, ki preraste v neko rutino. K sistemu vodenja spada tudi omogočanje stalnega strokovnega in osebnostnega razvoja sodelavcev. Kakšen imate sistem plač in na kakšen način sodelavce nagrajujete? Kako omogočiti transparenten sistem napredovanja? Sistem vodenja mora biti povezan z vrednotami, vizijo ter poslanstvom podjetja ter je sestavni del organizacijske kulture. Sestavite si svoj sistem vodenja: MANAGER+, Mirko Mušič Sistem vodenja zahteva individualno obravnavo - za vsako podjetje ga je potrebno razviti posebej. Managerski konzilij: MANAGER, redna rubrika Kako ohraniti vnemo, ko podjetje zraste.
SISTEMI VODENJA
Prej ali slej se vsakemu direktorju ali lastniku družbe postavi vprašanje, kako omogočiti boljši izkoristek potenciala svojih sodelavcev. Managerski koncepti so standardizirani in jih je razmeroma preprosto mogoče uporabiti v podjetjih v različnih panogah. Sistem vodenja pa zahteva individualno obravnavo: vsako podjetje ga morate razviti samo. Kaj spada v sistem vodenja? Začne se s tem, kako izbirati nove kadre ter kako poskrbeti za njihovo uvajanje v družbo. Nadaljuje se s sistemom določanja ciljev za posameznike in njihovega spremljanja. Kako izvajati letne razgovore ter poskrbeti za to, da to ni enkratni ponavljajujoči se dogodek, ki preraste v neko rutino. K sistemu vodenja spada tudi omogočanje stalnega strokovnega in osebnostnega razvoja sodelavcev. Kakšen imate sistem plač in na kakšen način sodelavce nagrajujete? Kako omogočiti transparenten sistem napredovanja? Sistem vodenja mora biti povezan z vrednotami, vizijo ter poslanstvom podjetja ter je sestavni del organizacijske kulture. Sestavite si svoj sistem vodenja: MANAGER+, Mirko Mušič Sistem vodenja zahteva individualno obravnavo - za vsako podjetje ga je potrebno razviti posebej. Managerski konzilij: MANAGER, redna rubrika Kako ohraniti vnemo, ko podjetje zraste.