SISTEMI SOLASTNISTVA
Marsikateri ustanovitelj ali lastnik gospodarske družbe prej ali slej spozna, da lahko lastniški delež za ključne sodelavce predstavlja bistveno motivacijo. Z omogočanjem solastništva izbranim sodelavcem si lastniki želijo spremembe, ki bi okrepile podjetno in odgovorno delovanje znotraj družbe. Ključne kadre želijo ne samo dodatno motivirati, temveč spodbuditi njihovo dolgoročno pripadnost družbi. V tujini so sistemi solastništva predvsem v mladih, visokotehnoloških podjetjih nekaj povsem običajnega. Pojavljajo se v oblikah tako imenovanih ESOP – Employee Share Option Plans. Slovenska zakonodaja do sistema opcij ni prijazna, zato je potrebno sistem solastništva zasnovati na družbenih deležih ali delnicah. Vsak sistem solastništva mora biti popolnoma prilagojen specifičnim ciljem, izhodiščni situaciji ter fazi življenskega cikla, v kateri se vaša družba nahaja. Tudi vi lahko profitirate skozi izkušnje in znanja pridobljena med oblikovanjem in uvedbo solastniških sistemov v treh zelo uspešnih in poznanih slovenskih družbah. Outfit 7, zlata jama za zaposlene: MANAGER, Vita Cajnko Javornik Kako družba zaposene nagrajuje z delniškimi opcijami. Dewesoft - rast in spremembe v lastništvu podjetja: DNEVNIK, Sabina Lokar Model sodeležništva so v Dewesoftu izpilili skupaj z Mirkom Mušičem. Halcom v nasprotno smer - lastništvo zaposlenim: FINANCE, Vita Cajnko Javornik Zasebna podjetja v Sloveniji na novo odkrivajo tisto, s čimer v marsikaterih nekdanjih družbenih podjetjih ne vedo, kaj početi.
SISTEMI SOLASTNISTVA
Marsikateri ustanovitelj ali lastnik gospodarske družbe prej ali slej spozna, da lahko lastniški delež za ključne sodelavce predstavlja bistveno motivacijo. Z omogočanjem solastništva izbranim sodelavcem si lastniki želijo spremembe, ki bi okrepile podjetno in odgovorno delovanje znotraj družbe. Ključne kadre želijo ne samo dodatno motivirati, temveč spodbuditi njihovo dolgoročno pripadnost družbi. V tujini so sistemi solastništva predvsem v mladih, visokotehnoloških podjetjih nekaj povsem običajnega. Pojavljajo se v oblikah tako imenovanih ESOP – Employee Share Option Plans. Slovenska zakonodaja do sistema opcij ni prijazna, zato je potrebno sistem solastništva zasnovati na družbenih deležih ali delnicah. Vsak sistem solastništva mora biti popolnoma prilagojen specifičnim ciljem, izhodiščni situaciji ter fazi življenskega cikla, v kateri se vaša družba nahaja. Tudi vi lahko profitirate skozi izkušnje in znanja pridobljena med oblikovanjem in uvedbo solastniških sistemov v treh zelo uspešnih in poznanih slovenskih družbah. Outfit 7, zlata jama za zaposlene: MANAGER, Vita Cajnko Javornik Kako družba zaposene nagrajuje z delniškimi opcijami. Dewesoft - rast in spremembe v lastništvu podjetja: DNEVNIK, Sabina Lokar Model sodeležništva so v Dewesoftu izpilili skupaj z Mirkom Mušičem. Halcom v nasprotno smer - lastništvo zaposlenim: FINANCE, Vita Cajnko Javornik Zasebna podjetja v Sloveniji na novo odkrivajo tisto, s čimer v marsikaterih nekdanjih družbenih podjetjih ne vedo, kaj početi.
Marsikateri ustanovitelj ali lastnik gospodarske družbe prej ali slej spozna, da lahko lastniški delež za ključne sodelavce predstavlja bistveno motivacijo. Z omogočanjem solastništva izbranim sodelavcem si lastniki želijo spremembe, ki bi okrepile podjetno in odgovorno delovanje znotraj družbe. Ključne kadre želijo ne samo dodatno motivirati, temveč spodbuditi njihovo dolgoročno pripadnost družbi. V tujini so sistemi solastništva predvsem v mladih, visokotehnoloških podjetjih nekaj povsem običajnega. Pojavljajo se v oblikah tako imenovanih ESOP – Employee Share Option Plans. Slovenska zakonodaja do sistema opcij ni prijazna, zato je potrebno sistem solastništva zasnovati na družbenih deležih ali delnicah. Vsak sistem solastništva mora biti popolnoma prilagojen specifičnim ciljem, izhodiščni situaciji ter fazi življenskega cikla, v kateri se vaša družba nahaja. Tudi vi lahko profitirate skozi izkušnje in znanja pridobljena med oblikovanjem in uvedbo solastniških sistemov v treh zelo uspešnih in poznanih slovenskih družbah. Outfit 7, zlata jama za zaposlene: MANAGER, Vita Cajnko Javornik Kako družba zaposene nagrajuje z delniškimi opcijami. Dewesoft - rast in spremembe v lastništvu podjetja: DNEVNIK, Sabina Lokar Model sodeležništva so v Dewesoftu izpilili skupaj z Mirkom Mušičem. Halcom v nasprotno smer - lastništvo zaposlenim: FINANCE, Vita Cajnko Javornik Zasebna podjetja v Sloveniji na novo odkrivajo tisto, s čimer v marsikaterih nekdanjih družbenih podjetjih ne vedo, kaj početi.
SISTEMI SOLASTNISTVA