RAZVOJ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE
Obseg poslovanja družbe v določeni fazi razvoja družbe raste hitreje kot sama organizacija. Pri tem se pojavljajo težave, ki so posledica nejasne delitve odgovornosti med posamezniki ali funkcijskimi enotami v podjetju ter neopredeljenih pristojnosti. Vodstvo družbe se pri tem včasih ne zaveda, da je potrebno nadgraditi ali na novo postaviti strukturo, ki bo omogočala stabilizacijo poslovana in nadaljnjo trajnostno rast. Trdna in jasna notranja struktura odgovornosti in pristojnosti je pogoj za uspeh družbe navzven. Nudimo vam podporo na sledečih področjih: Opredelitev funkcij v podjetju Določitev strukture odgovornosti in pristojnosti Opis potrebnih kompetenc in sposobnosti Sistemizacija delovnih mest Podpora pri izbiri ustreznih kandidatov Razvoj načrta prehoda v željeno stanje Uvedba sprejetih organizacijskih sprememb v prakso
RAZVOJ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE
Obseg poslovanja družbe v določeni fazi razvoja družbe raste hitreje kot sama organizacija. Pri tem se pojavljajo težave, ki so posledica nejasne delitve odgovornosti med posamezniki ali funkcijskimi enotami v podjetju ter neopredeljenih pristojnosti. Vodstvo družbe se pri tem včasih ne zaveda, da je potrebno nadgraditi ali na novo postaviti strukturo, ki bo omogočala stabilizacijo poslovana in nadaljnjo trajnostno rast. Trdna in jasna notranja struktura odgovornosti in pristojnosti je pogoj za uspeh družbe navzven. Nudimo vam podporo na sledečih področjih: Opredelitev funkcij v podjetju Določitev strukture odgovornosti in pristojnosti Opis potrebnih kompetenc in sposobnosti Sistemizacija delovnih mest Podpora pri izbiri ustreznih kandidatov Razvoj načrta prehoda v željeno stanje Uvedba sprejetih organizacijskih sprememb v prakso