POVECANJE USPESNOSTI PRODAJE
Prodaja je stična točka med notranjim življenjem družbe in zunanjo poslovno realnostjo. Veliko družb v Sloveniji ima dobro usposobljene tehnične kadre, a jim manjka uspehov in učinkovitosti pri prodaji svojega znanja, izdelkov oziroma storitev. Ponavadi se to izkaže pri prodoru na tuje trge. Pri družbah, ki so aktivne v B2B segmentu in prodajajo kompleksne sisteme (na primer informacijske rešitve), je prodajni proces še posebej zahteven. CustomerCentric Selling (CCS) metodologijo že več kot dve desetletji uporablja vrsta uspešnih družb po svetu. CCS omogoča, da družba skupaj s svojimi strankami razvijejo vizijo, na kakšen način bodo stranke s pomočjo možnosti, ki jim ponuja rešitev prodajalca, dosegle svoj cilj, rešile svoj problem ali zadovoljile svoje potrebe. Usposabljanja na področju CCS metodologije potekajo po celem svetu, izvajajo pa jih za to usposobljenji inštruktorji in coachi. Slovenska družba Halcom d.d. je dokazala, da je možno to metodologijo uvesti tudi v slovenski poslovni prostor. Dele CCS metodologije so uvedle tudi nekatere manjše družbe v Sloveniji.
POVECANJE USPESNOSTI PRODAJE
Prodaja je stična točka med notranjim življenjem družbe in zunanjo poslovno realnostjo. Veliko družb v Sloveniji ima dobro usposobljene tehnične kadre, a jim manjka uspehov in učinkovitosti pri prodaji svojega znanja, izdelkov oziroma storitev. Ponavadi se to izkaže pri prodoru na tuje trge. Pri družbah, ki so aktivne v B2B segmentu in prodajajo kompleksne sisteme (na primer informacijske rešitve), je prodajni proces še posebej zahteven. CustomerCentric Selling (CCS) metodologijo že več kot dve desetletji uporablja vrsta uspešnih družb po svetu. CCS omogoča, da družba skupaj s svojimi strankami razvijejo vizijo, na kakšen način bodo stranke s pomočjo možnosti, ki jim ponuja rešitev prodajalca, dosegle svoj cilj, rešile svoj problem ali zadovoljile svoje potrebe. Usposabljanja na področju CCS metodologije potekajo po celem svetu, izvajajo pa jih za to usposobljenji inštruktorji in coachi. Slovenska družba Halcom d.d. je dokazala, da je možno to metodologijo uvesti tudi v slovenski poslovni prostor. Dele CCS metodologije so uvedle tudi nekatere manjše družbe v Sloveniji.