POSLANSTVO
Upravam in direktorjem oziroma lastnikom podjetij na podlagi znanj in izkušenj pridobljenih na tujih konkurenčnih trgih in prilagojenih na domače poslovno okolje nuditi učinkovito in strokovno podporo pri razvoju njihovih družb in rasti poslovanja. Družbo okrepiti od znotraj, tako da bo lahko uspešna navzven. Sprostiti skrite potenciale družbe ter prispevati k izboljšanju konkurenčnosti podjetij kot pogoju za njihov trajnostni uspeh. Identificirati najpomembnejše poslovne izzive družbe. Skupaj z notranjimi viri oblikovati in uskladiti ustrezne rešitve. Podpreti izvedbo sprememb v poslovni praksi.
POSLANSTVO
Upravam in direktorjem oziroma lastnikom podjetij na podlagi znanj in izkušenj pridobljenih na tujih konkurenčnih trgih in prilagojenih na domače poslovno okolje nuditi učinkovito in strokovno podporo pri razvoju njihovih družb in rasti poslovanja. Družbo okrepiti od znotraj, tako da bo lahko uspešna navzven. Sprostiti skrite potenciale družbe ter prispevati k izboljšanju konkurenčnosti podjetij kot pogoju za njihov trajnostni uspeh. Identificirati najpomembnejše poslovne izzive družbe. Skupaj z notranjimi viri oblikovati in uskladiti ustrezne rešitve. Podpreti izvedbo sprememb v poslovni praksi.