OSTALE ORGANIZACIJE
F4E DIHK TP-Lj CEED Prophetes Ludwig Maximilian Uni. EU agencija gospodarska zbornica tehnološki park zavod podjetništva investicijska družba univerza reševanje poslovnih izzivov TopLeaf usposabljanje startegija in poslovni načrt TopLeaf usposabljanje poslovni načrt TopLeaf usposabljanje
Legenda: VC: projekti družbe Venture Consulting d.o.o. AI: projekti v okviru Adizes Institute, Santa Barbara, Kalifornija BC: projekti v okviru družbe Breitenstein Consulting GmbH BK: projekti v okviru družbe Bossworth and Kenney Inc. OP: projekti z ostalimi partnerji
BC VC VC VC OP VC
OSTALE ORGANIZACIJE
F4E DIHK TP-Lj CEED Prophetes Ludwig Maximilian Uni. EU agencija gospodarska zbornica tehnološki park zavod podjetništva investicijska družba univerza reševanje poslovnih izzivov TopLeaf usposabljanje startegija in poslovni načrt TopLeaf usposabljanje poslovni načrt TopLeaf usposabljanje
Legenda: VC: projekti družbe Venture Consulting d.o.o. AI: projekti v okviru Adizes Institute, Santa Barbara, Kalifornija BC: projekti v okviru družbe Breitenstein Consulting GmbH BK: projekti v okviru družbe Bossworth and Kenney Inc. OP: projekti z ostalimi partnerji
BC VC VC VC OP VC
F4E DIHK TP-Lj CEED Prophetes Ludwig Maximilian Uni. EU agencija gospodarska zbornica tehnološki park zavod podjetništva investicijska družba univerza BC VC VC VC OP VC
reševanje poslovnih izzivov TopLeaf usposabljanje startegija in poslovni načrt TopLeaf usposabljanje poslovni načrt TopLeaf usposabljanje Legenda: VC: projekti družbe Venture Consulting d.o.o. AI: projekti v okviru Adizes Institute, Santa Barbara, Kalifornija BC: projekti v okviru družbe Breitenstein Consulting GmbH BK: projekti v okviru družbe Bossworth and Kenney Inc. OP: projekti z ostalimi partnerji F4. DI. TP. CE. Pr. Lu.
OSTALE ORGANIZACIJE