ORGANIZACIJSKA TRANSFORMACIJA
Vsaka gospodarska družbe je kot živi organizem. V svojem življenskem ciklu gre skozi različne obdobja, ki jih je opisal Dr. Adizes v njegovi knjigi »Managing Corporate Lifecycles«. Med vsakin obdobjem se družba sooča s karakterističnimi izzivi, ki so, nekoliko presenetljivo, enaki ne glede na to za katero industrijsko panogo gre ali na katerem nacionalnem trgu družba deluje. Vodstvo podjetja je tisto, ki družbo popelje skozi življenski cikel proti obdobju, kjer je podjetje v največjem naponu moči. Takrat obseg poslovanja trajnostno raste, družba pa deluje profitabilno. Na nek način je podjetje na svojem vrhuncu. Po kateri poti priti do tega zaželjenega stanja in katerih izzivov se lotiti na kakšen način je bistvo procesa organizacijske transformacije. Tudi vaša družba lahko profitira skozi izkušnje in znanja pridobljena med delom s številnimi strankami iz različnih industrijskih panog ter na različnih trgih.