ORGANIZACIJSKA TRANSFORMACIJA
Vsaka gospodarska družbe je kot živi organizem. V svojem življenskem ciklu gre skozi različne obdobja, ki jih je opisal Dr. Adizes v njegovi knjigi »Managing Corporate Lifecycles«. Med vsakin obdobjem se družba sooča s karakterističnimi izzivi, ki so, nekoliko presenetljivo, enaki ne glede na to za katero industrijsko panogo gre ali na katerem nacionalnem trgu družba deluje. Vodstvo podjetja je tisto, ki družbo popelje skozi življenski cikel proti obdobju, kjer je podjetje v največjem naponu moči. Takrat obseg poslovanja trajnostno raste, družba pa deluje profitabilno. Na nek način je podjetje na svojem vrhuncu. Po kateri poti priti do tega zaželjenega stanja in katerih izzivov se lotiti na kakšen način je bistvo procesa organizacijske transformacije. Preoblikovanje v enotirno družbo združite s prenovo: MANAGER, Nataša Koražija Preoblikovanje v enotirno delniško družbo je primerno za večino zasebnih družb, ki hitro rastejo. Podjetniški mentorji po polovični ceni: FINANCE, Andreja Basle Ljubljanski tehnološki park je zagnal projekt mentorstva mladim podjetnikom. Med mentorji, ki jih bodo podjetja lahko izbirala, so Iztok Lesjak, Mirko Mušič...
ORGANIZACIJSKA TRANSFORMACIJA
Vsaka gospodarska družbe je kot živi organizem. V svojem življenskem ciklu gre skozi različne obdobja, ki jih je opisal Dr. Adizes v njegovi knjigi »Managing Corporate Lifecycles«. Med vsakin obdobjem se družba sooča s karakterističnimi izzivi, ki so, nekoliko presenetljivo, enaki ne glede na to za katero industrijsko panogo gre ali na katerem nacionalnem trgu družba deluje. Vodstvo podjetja je tisto, ki družbo popelje skozi življenski cikel proti obdobju, kjer je podjetje v največjem naponu moči. Takrat obseg poslovanja trajnostno raste, družba pa deluje profitabilno. Na nek način je podjetje na svojem vrhuncu. Po kateri poti priti do tega zaželjenega stanja in katerih izzivov se lotiti na kakšen način je bistvo procesa organizacijske transformacije. Preoblikovanje v enotirno družbo združite s prenovo: MANAGER, Nataša Koražija Preoblikovanje v enotirno delniško družbo je primerno za večino zasebnih družb, ki hitro rastejo. Podjetniški mentorji po polovični ceni: FINANCE, Andreja Basle Ljubljanski tehnološki park je zagnal projekt mentorstva mladim podjetnikom. Med mentorji, ki jih bodo podjetja lahko izbirala, so Iztok Lesjak, Mirko Mušič...
Vsaka gospodarska družbe je kot živi organizem. V svojem življenskem ciklu gre skozi različne obdobja, ki jih je opisal Dr. Adizes v njegovi knjigi »Managing Corporate Lifecycles«. Med vsakin obdobjem se družba sooča s karakterističnimi izzivi, ki so, nekoliko presenetljivo, enaki ne glede na to za katero industrijsko panogo gre ali na katerem nacionalnem trgu družba deluje. Vodstvo podjetja je tisto, ki družbo popelje skozi življenski cikel proti obdobju, kjer je podjetje v največjem naponu moči. Takrat obseg poslovanja trajnostno raste, družba pa deluje profitabilno. Na nek način je podjetje na svojem vrhuncu. Po kateri poti priti do tega zaželjenega stanja in katerih izzivov se lotiti na kakšen način je bistvo procesa organizacijske transformacije. Preoblikovanje v enotirno družbo združite s prenovo: MANAGER, Nataša Koražija Preoblikovanje v enotirno delniško družbo je primerno za večino zasebnih družb, ki hitro rastejo. Podjetniški mentorji po polovični ceni: FINANCE, Andreja Basle Ljubljanski tehnološki park je zagnal projekt mentorstva mladim podjetnikom. Med mentorji, ki jih bodo podjetja lahko izbirala, so Iztok Lesjak, Mirko Mušič...
ORGANIZACIJSKA TRANSFORMACIJA