OBLIKOVANJE SISTEMOV SOLASTNISTVA
Lastniki nekaterih uspešnih družb v Sloveniji so se odločili, zaposlenim in managerjem ponuditi možnost vstopa v lastniško strukturo. S tem so omogočili večjo lojalnost, prizadevnost in poistovetenost interesov najpomembnejših kadrov z interesi družbe in ustanovitelja. Medtem, ko so sistemi solastništva v srednjevelikih in majhnih družbah v angleškogovorečem gospodarskem prostoru nekaj samoumevnega, pa so v Sloveniji še redkost. Sistem solastništva je namreč pomembno oblikovati tako, da bo skladen z vizijo lastnikov ter da bo zagotovil dolgoročno, trajnostno delovanje. Družba Halcom d.d. je bila prva v Sloveniji, ki je že leta 2007 uvedla tak sistem, ki je deloval zelo uspešno. Vanj je bila vključena več kot polovica zaposlenih in prav vsi vodstveni sodelavci. Ustanovitelj je pri tem še vedno ohranil prevladujoč lastniški vpliv v družbi. Ob zaključku sistema leta 2014 so vsi udeleženci ustvarili krepke kapitalske donose. Dewesoft d.o.o. je že ob zagonu sistema solastništva začetka leta 2016 vključil tri četrtine zaposlenih, ki so pokupili vse deleže, ki so bili na razpolago. Sistem se bo nadaljeval, saj je vizija ustanoviteljev, da svoje lastništvo postopoma prenesejo na sodelavce, ki bodo zagotovili uspešnost delovanja družbe v prihodnjosti.
OBLIKOVANJE SISTEMOV SOLASTNISTVA
Lastniki nekaterih uspešnih družb v Sloveniji so se odločili, zaposlenim in managerjem ponuditi možnost vstopa v lastniško strukturo. S tem so omogočili večjo lojalnost, prizadevnost in poistovetenost interesov najpomembnejših kadrov z interesi družbe in ustanovitelja. Medtem, ko so sistemi solastništva v srednjevelikih in majhnih družbah v angleškogovorečem gospodarskem prostoru nekaj samoumevnega, pa so v Sloveniji še redkost. Sistem solastništva je namreč pomembno oblikovati tako, da bo skladen z vizijo lastnikov ter da bo zagotovil dolgoročno, trajnostno delovanje. Družba Halcom d.d. je bila prva v Sloveniji, ki je že leta 2007 uvedla tak sistem, ki je deloval zelo uspešno. Vanj je bila vključena več kot polovica zaposlenih in prav vsi vodstveni sodelavci. Ustanovitelj je pri tem še vedno ohranil prevladujoč lastniški vpliv v družbi. Ob zaključku sistema leta 2014 so vsi udeleženci ustvarili krepke kapitalske donose. Dewesoft d.o.o. je že ob zagonu sistema solastništva začetka leta 2016 vključil tri četrtine zaposlenih, ki so pokupili vse deleže, ki so bili na razpolago. Sistem se bo nadaljeval, saj je vizija ustanoviteljev, da svoje lastništvo postopoma prenesejo na sodelavce, ki bodo zagotovili uspešnost delovanja družbe v prihodnjosti.
Lastniki nekaterih uspešnih družb v Sloveniji so se odločili, zaposlenim in managerjem ponuditi možnost vstopa v lastniško strukturo. S tem so omogočili večjo lojalnost, prizadevnost in poistovetenost interesov najpomembnejših kadrov z interesi družbe in ustanovitelja. Medtem, ko so sistemi solastništva v srednjevelikih in majhnih družbah v angleškogovorečem gospodarskem prostoru nekaj samoumevnega, pa so v Sloveniji še redkost. Sistem solastništva je namreč pomembno oblikovati tako, da bo skladen z vizijo lastnikov ter da bo zagotovil dolgoročno, trajnostno delovanje. Družba Halcom d.d. je bila prva v Sloveniji, ki je že leta 2007 uvedla tak sistem, ki je deloval zelo uspešno. Vanj je bila vključena več kot polovica zaposlenih in prav vsi vodstveni sodelavci. Ustanovitelj je pri tem še vedno ohranil prevladujoč lastniški vpliv v družbi. Ob zaključku sistema leta 2014 so vsi udeleženci ustvarili krepke kapitalske donose. Dewesoft d.o.o. je že ob zagonu sistema solastništva začetka leta 2016 vključil tri četrtine zaposlenih, ki so pokupili vse deleže, ki so bili na razpolago. Sistem se bo nadaljeval, saj je vizija ustanoviteljev, da svoje lastništvo postopoma prenesejo na sodelavce, ki bodo zagotovili uspešnost delovanja družbe v prihodnjosti.
OBLIKOVANJE SISTEMOV SOLASTNISTVA