MALA PODJETJA
Comland DEWESOFT Sitor Aldata BASF Hrvaška EDICO EKO STIL Programski atelje A&Z Halcom Beograd IT solutions industrijskei merilni sistemi investicisjke dobrine IT solutions kemija IT solutions trgovina IT solutions IT solutions organizacijska transformacija sistem solastništva strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt upravljanje s kadri strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt TopLeaf usposabljanje VC VC VC VC VC VC VC VC VC Legenda: VC: projekti družbe Venture Consulting d.o.o. AI: projekti v okviru Adizes Institute, Santa Barbara, Kalifornija BC: projekti v okviru družbe Breitenstein Consulting GmbH BK: projekti v okviru družbe Bossworth and Kenney Inc. OP: projekti z ostalimi partnerji
MALA PODJETJA
Comland DEWESOFT Sitor Aldata BASF Hrvaška EDICO EKO STIL Programski atelje A&Z Halcom Beograd IT solutions industrijskei merilni sistemi investicisjke dobrine IT solutions kemija IT solutions trgovina IT solutions IT solutions organizacijska transformacija sistem solastništva strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt upravljanje s kadri strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt TopLeaf usposabljanje Legenda: VC: projekti družbe Venture Consulting d.o.o. AI: projekti v okviru Adizes Institute, Santa Barbara, Kalifornija BC: projekti v okviru družbe Breitenstein Consulting GmbH BK: projekti v okviru družbe Bossworth and Kenney Inc. OP: projekti z ostalimi partnerji
VC VC VC VC VC VC VC VC VC
Comland ZAVAS DEWESOFT Sitor Aldata BASF Hrvaška EDICO EKO STIL Programski atelje A&Z Halcom Beograd IT solutions trgovina industrijskei merilni sis. investicisjke dobrine IT solutions kemija IT solutions trgovina IT solutions IT solutions VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC
organizacijska transformacija TopLeaf usposabljanje sistem solastništva strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt upravljanje s kadri strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt strategija in poslovni načrt TopLeaf usposabljanje Legenda: VC: projekti družbe Venture Consulting d.o.o. AI: projekti v okviru Adizes Institute, Santa Barbara, Kalifornija BC: projekti v okviru družbe Breitenstein Consulting GmbH BK: projekti v okviru družbe Bossworth and Kenney Inc. OP: projekti z ostalimi partnerji Co. ZA. DE. Si. Al. BA. ED. EK. Pr. Ha.
MALA PODJETJA