KOLABORATIVNO RESEVANJE POSLOVNIH IZZIVOV
Veliko družb se obrne na zunanjo pomoč takrat, ko niso sposobna rešiti enega ali več perečih oziroma vztrajnih poslovnih izzivov. Pri enih je to zastoj pri rasti prodaje, pri drugih neprofitabilnost poslovanja, pri tretjih težave s kvaliteto produkta ali storitve. Adizes metodologija ponuja vrsto orodij za reševanje takih izzivov in sicer na način, ki omogoča ne samo ustrezno rešitev, temveč tudi veliko verjetnost njene implementacije. Bistveno je ugotoviti, kdo vse lahko prispeva k oblikovanju rešitve in kdo bo sodeloval v njeni implementaciji. Pomembno je tudi izziv artikulirati na pravi način, saj se družbe velikokrat lotijo zgolj odpravljanja posledic, medtem ko prezrejo globje vzroke, ki so k tem posledicam pripeljale. S primerno pripravo, nekaj dobre volje in discipline, je z notranjimi silami možno reštiti še tako trdovraten izziv. Pri tem je dobrodošla zunanja podpora nekoga, ki zna skupino voditi skozi proces oblikovanja odločitve in njene implementacije.
KOLABORATIVNO RESEVANJE POSLOVNIH IZZIVOV
Veliko družb se obrne na zunanjo pomoč takrat, ko niso sposobna rešiti enega ali več perečih oziroma vztrajnih poslovnih izzivov. Pri enih je to zastoj pri rasti prodaje, pri drugih neprofitabilnost poslovanja, pri tretjih težave s kvaliteto produkta ali storitve. Adizes metodologija ponuja vrsto orodij za reševanje takih izzivov in sicer na način, ki omogoča ne samo ustrezno rešitev, temveč tudi veliko verjetnost njene implementacije. Bistveno je ugotoviti, kdo vse lahko prispeva k oblikovanju rešitve in kdo bo sodeloval v njeni implementaciji. Pomembno je tudi izziv artikulirati na pravi način, saj se družbe velikokrat lotijo zgolj odpravljanja posledic, medtem ko prezrejo globje vzroke, ki so k tem posledicam pripeljale. S primerno pripravo, nekaj dobre volje in discipline, je z notranjimi silami možno reštiti še tako trdovraten izziv. Pri tem je dobrodošla zunanja podpora nekoga, ki zna skupino voditi skozi proces oblikovanja odločitve in njene implementacije.
Veliko družb se obrne na zunanjo pomoč takrat, ko niso sposobna rešiti enega ali več perečih oziroma vztrajnih poslovnih izzivov. Pri enih je to zastoj pri rasti prodaje, pri drugih neprofitabilnost poslovanja, pri tretjih težave s kvaliteto produkta ali storitve. Adizes metodologija ponuja vrsto orodij za reševanje takih izzivov in sicer na način, ki omogoča ne samo ustrezno rešitev, temveč tudi veliko verjetnost njene implementacije. Bistveno je ugotoviti, kdo vse lahko prispeva k oblikovanju rešitve in kdo bo sodeloval v njeni implementaciji. Pomembno je tudi izziv artikulirati na pravi način, saj se družbe velikokrat lotijo zgolj odpravljanja posledic, medtem ko prezrejo globje vzroke, ki so k tem posledicam pripeljale. S primerno pripravo, nekaj dobre volje in discipline, je z notranjimi silami možno reštiti še tako trdovraten izziv. Pri tem je dobrodošla zunanja podpora nekoga, ki zna skupino voditi skozi proces oblikovanja odločitve in njene implementacije.
KOLABORATIVNO RESEVANJE POSLOVNIH IZZIVOV