ENOTIRNO UPRAVLJANJE IN NEIZVRSNI DIREKTOR
Halcom pod nadzorom svetovnega guruja: MANAGER, Bojana Humar V Halcomu so neodvisni nadzor okrepili s svetovno priznanim in zelo dragim strokovnjakom, dr. Ichak Adizesom. Halcom z dr. Adizesom do vecje ucinkovitosti: MANAGER, Bojana Humar Z reorganizacijo so v Halcomu razširili krog odločevalcev, povečali učinkovitost, zmanjšali stroške in izboljšali odnose. V enotrinem sistemu ne pozabite na vest: MANAGER, Mirko Mušič Upravni odbor sta razum in volja vsake družbe. Neizvršni direktor je njena vest. Bogastvo so ljudje: MANAGER, Nataša Koražija V Halcomu so uspešni, ker veliko vlagajo v odnose. Vsi zaposleni so lahko solastniki podjetja. Odslej enotirno upravljanje Halcoma: FINANCE, Andreja Basle Halcom je uvedel enotirni sitem upravljanja in nagrajevanje zaposlenih z delnicami.
ENOTIRNO UPRAVLJANJE IN NEIZVRSNI DIREKTOR
Halcom pod nadzorom svetovnega guruja: MANAGER, Bojana Humar V Halcomu so neodvisni nadzor okrepili s svetovno priznanim in zelo dragim strokovnjakom, dr. Ichak Adizesom. Halcom z dr. Adizesom do vecje ucinkovitosti: MANAGER, Bojana Humar Z reorganizacijo so v Halcomu razširili krog odločevalcev, povečali učinkovitost, zmanjšali stroške in izboljšali odnose. V enotrinem sistemu ne pozabite na vest: MANAGER, Mirko Mušič Upravni odbor sta razum in volja vsake družbe. Neizvršni direktor je njena vest. Bogastvo so ljudje: MANAGER, Nataša Koražija V Halcomu so uspešni, ker veliko vlagajo v odnose. Vsi zaposleni so lahko solastniki podjetja. Odslej enotirno upravljanje Halcoma: FINANCE, Andreja Basle Halcom je uvedel enotirni sitem upravljanja in nagrajevanje zaposlenih z delnicami.
ENOTIRNO UPRAVLJANJE IN NEIZVRSNI DIREKTOR Halcom pod nadzorom svetovnega guruja: MANAGER, Bojana Humar V Halcomu so neodvisni nadzor okrepili s svetovno priznanim in zelo dragim strokovnjakom, dr. Ichak Adizesom. Halcom z dr. Adizesom do vecje ucinkovitosti: MANAGER, Bojana Humar Z reorganizacijo so v Halcomu razširili krog odločevalcev, povečali učinkovitost, zmanjšali stroške in izboljšali odnose. V enotrinem sistemu ne pozabite na vest: MANAGER, Mirko Mušič Upravni odbor sta razum in volja vsake družbe. Neizvršni direktor je njena vest. Bogastvo so ljudje: MANAGER, Nataša Koražija V Halcomu so uspešni, ker veliko vlagajo v odnose. Vsi zaposleni so lahko solastniki podjetja. Odslej enotirno upravljanje Halcoma: FINANCE, Andreja Basle Halcom je uvedel enotirni sitem upravljanja in nagrajevanje zaposlenih z delnicami.