UPORABA ADIZESOVE METODOLOGIJE
Upravam, direktorjem in vodstvenim timom Adizesova metodologija omogoča, da naredijo svojo družbo kratkoročno in dolgoročno uspešno in učinkovito. Za to potrebujejo tri stvari: prave ljudi na pravih mestih, pravilno organizacijsko strukturo ter kulturo v podjetju, ki temelji na medsebojnem zaupanju in spoštovanju. Gospodarske družbe so kot živi organizmi, saj se rojevajo, odraščajo, zorijo in se starajo Na razvoj družbe najbolj vpliva njen management. Razvoj družbe lahko pospeši proti zreli fazi ali pa upočasni, včasih pa celo spreobrne proces staranja. Dr. Adizes, eden vodilnih svetovnih mislecev in strokovnjakov na področju managementa, je v štirih desetletjih delovanja na svetovnih trgih uspešno pomagal stotinam gospodarskih družb. Iz vseh teh praktičnih izkušenj je ustvaril in nenehno nadgrajeval metodologijo, ki jo poučuje na svojih predavanjih, deli s svojimi klienti ter predava na študentskih programih znotraj Adizes Instituta. Tega je revija Executive Excellence uvrstila med deset najboljših svetovalnih organizacij v ZDA. Dr. Mirko Mušič je edini uradno certificirani izvajalec transformacijskih programov temelječih na Adizes metodologiji v zahodnem delu Evrope. Z notranjimi močmi in z nekaj zunanje podpore se v na vsako družbo posebej prilagojenem programu izbrani timi soočajo in rešujejo najpomembnejše poslovne izzive.