Venture Consulting
Prenos najboljših poslovnih praks iz tujih, konkurenčnih trgov v izbrana slovenska podjetja je poslanstvo družbe Venture Consulting, ki jo je leta 2000 ustanovil Dr. Mirko Mušič. Izkušnje in konkretna znanja, pridobljena skozi vodenje družb v tujini in doma ter nadgrajena tekom številnih mednarodnih projektov in usposabljanj, sproti prenaša na vodstva in ključne sodelavce izbranih družb. Pot do izboljšanja konkurenčnosti družbe je odvisna od življenjske faze, v katerem se podjetje nahaja, od konkretnih izzivov, s katerimi se sooča ter od vizije oziroma ciljev managementa ter lastnikov. Cilj tej poti prilagojenega programa transformacije je podjetje narediti bolj učinkovito in uspešno, na kratki rok in na dolgi rok. Pri tem družba pridobi najbolj pomembno sposobnost v današnjem poslovnem svetu: samostojno in pravočasno odkrivati in reševati najboj pereče izzive rasti družbe in razvoja njenega poslovanja.
Prenos najboljših poslovnih praks iz tujih, konkurenčnih trgov v izbrana slovenska podjetja je poslanstvo družbe Venture Consulting, ki jo je leta 2000 ustanovil Dr. Mirko Mušič. Izkušnje in konkretna znanja, pridobljena skozi vodenje družb v tujini in doma ter nadgrajena tekom številnih mednarodnih projektov in usposabljanj, sproti prenaša na vodstva in ključne sodelavce izbranih družb. Pot do izboljšanja konkurenčnosti družbe je odvisna od življenjske faze, v katerem se podjetje nahaja, od konkretnih izzivov, s katerimi se sooča ter od vizije oziroma ciljev managementa ter lastnikov. Cilj tej poti prilagojenega programa transformacije je podjetje narediti bolj učinkovito in uspešno, na kratki rok in na dolgi rok. Pri tem družba pridobi najbolj pomembno sposobnost v današnjem poslovnem svetu: samostojno in pravočasno odkrivati in reševati najboj pereče izzive rasti družbe in razvoja njenega poslovanja.
Venture Consulting
Venture Consulting Prenos najboljših poslovnih praks iz tujih, konkurenčnih trgov v izbrana slovenska podjetja je poslanstvo družbe Venture Consulting, ki jo je leta 2000 ustanovil Dr. Mirko Mušič. Izkušnje in konkretna znanja, pridobljena skozi vodenje družb v tujini in doma ter nadgrajena tekom številnih mednarodnih projektov in usposabljanj, sproti prenaša na vodstva in ključne sodelavce izbranih družb. Pot do izboljšanja konkurenčnosti družbe je odvisna od življenjske faze, v katerem se podjetje nahaja, od konkretnih izzivov, s katerimi se sooča ter od vizije oziroma ciljev managementa ter lastnikov. Cilj tej poti prilagojenega programa transformacije je podjetje narediti bolj učinkovito in uspešno, na kratki rok in na dolgi rok. Pri tem družba pridobi najbolj pomembno sposobnost v današnjem poslovnem svetu: samostojno in pravočasno odkrivati in reševati najboj pereče izzive rasti družbe in razvoja njenega poslovanja.